PARKERING – STARTTID

Parkering i forbindelse med Øster Hus Rittet er ved Austrått Skole og Høyland Skole. Det vil ikke være tillatt med parkering ved Austråtthallen.

Alle deltakerne starter kl 13:00. De som er påmeldt i eliteklassen står først for å unngå konflikter med syklister som har lavere fart. Resten av deltakerne (41 og 82 km) står så samlet bak eliteklassen.

Det vil være master start – dvs at feltet kjører ut i rolig fart med bil i front – når feltet er halvveis mot Høyland kirke vil master bilen forlate feltet og det vil være fri fart.